پنج شنبه 29 فروردین ماه 1398

ورود |عضويت
  سالهاي زراعي  
 
  آمار بارندگي سال زراعي 91-90  
 
Barandegi

آمار نهايي (تا انتهاي شهريور 1391)

آمار بارندگي در تاريخ26/04/1391
آمار بارندگي در تاريخ13/02/1391
آمار بارندگي در تاريخ12/02/1391
آمار بارندگي در تاريخ29/01/1391
آمار بارندگي در تاريخ26/01/1391
آمار بارندگي در تاريخ25/01/1391
آمار بارندگي در تاريخ16/01/1391
آمار بارندگي در تاريخ15/01/1391
آمار بارندگي در تاريخ10/01/1391
آمار بارندگي در تاريخ09/01/1391
آمار بارندگي در تاريخ25/12/1390
آمار بارندگي در تاريخ 24/12/1390
آمار بارندگي در تاريخ 13/12/1390
آمار بارندگي در تاريخ 06/12/1390
آمار بارندگي در تاريخ 28/11/1390
آمار بارندگي در تاريخ 13/11/1390
آمار بارندگي در تاريخ 12/11/1390
آمار بارندگي در تاريخ 29/08/1390
آمار بارندگي در تاريخ 25/08/1390
آمار بارندگي در تاريخ 24/08/1390
آمار بارندگي در تاريخ 16/08/1390
آمار بارندگي در تاريخ 15/08/1390
آمار بارندگي در تاريخ 08/08/1390
آمار بارندگي در تاريخ 06/08/1390
آمار بارندگي در تاريخ 05/08/1390

  بارش نهايي سالهاي زراعي  
 
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا