پنج شنبه 24 آبان ماه 1397
   
 
New Page 1

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خوانسار

خوانسار - خیابان آیت الله علوی - خیابان بسیج - مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خوانسار کد پستی 36431-87916


شماره تلفن: 03157770075
03157770076
03157773888
03157772328

فکس: 03157770440

پست الکترونیک: Info@agri-khansar.ir

پست الکترونیک مسئول پرتال: Admin@agri-khansar.ir

  پس از برقراری ارتباط شماره داخلی مورد نظر را وارد کنید  
 
 نامنقشپست الكترونيكيتلفنفاكس
محمدرضا مجيديمدیر Modir@agri-khansar.ir 110 
اصغر احمدیمعاونت Ahmadi@agri-Khansar.ir 111 
رضا اشراقيمعاونت بهبود توليدات گياهي و دامي Eshraghi@agri-khansar.ir 105 
حميدرضا ذوالفقاريكارشناس مسئول امور مالي Zolfaghari@agri-khansar.ir 115 
رضا زاغيكارشناس امور اراضي Zaghi@agri-khansar.ir 104 
محمدرضا مجيديكارشناس صنايع كشاورزي، آبیاری تحت فشار Majidi@agri-khansar.ir 107 
فضل ا... حسنعليكارشناس امور اراضي Hasanali@agri-khansar.ir 106 
سيدسعيد سيدصالحيمتصدي زراعت SeyedSalehi@agri-khansar.ir 103 
صادق معينيمسئول اداره فني و زيربنايي Moini@agri-khansar.ir 118 
محمدتقي كتابچيمسئول طرح و برنامه Ketabchi@agri-khansar.ir 116 
احسان ا... اورعيمسئول آمار و امور پشتيباني Oraie@agri-khansar.ir 117 
حسين منصوريكارشناس امور اداری Mansuri@agri-khansar.ir 101 
رامين نيكپورمسئول دفتر مدير Nikpur@agri-khansar.ir 200 
جمال امينيمسئول امور حقوقي Amini@agri-khansar.ir 104 
مسلم اعظميمسئول مركز خدمات ويست Azami@agri-khansar.ir 2442340 
فاطمه شفيعيمسئول ترويج و آموزش کشاورزی Shafie@agri-khansar.ir 112 
قدرت ا... سلطانيآبدارخانه 114 
یوسف طاهریكارشناس زراعت و مكانيزاسيون Taheri@agri-khansar.ir 107 
لیلا شاه کرمكارشناس باغباني Shahkaram@agri-khansar.ir 106 
علیرضا اسلامی فیروز آبادیمسئول روابط عمومی، آمار و امور دبیرخانه Eslami@agri-khansar.ir 101 
   
 
Amar_Gozareshatesaliane

 همچنین جهت دسترسی بهتر می توانید از این لینک نیز استفاده فرمایید.

ورود |عضويت
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا