پنج شنبه 31 مرداد ماه 1398
Untitled 6

صدور پروانه بهره برداری اماکن دامی روستایی

1-هدف:
بهره برداری از واحدهای دامداری کوچک

2- مدت زمان انجام کار:
دو هفته

3- متصدی مربوطه:
- شرکت خدمات مشاوره ای مزرعه گستر
- مهندس رضا اشراقی مسئول امور دام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

4- شرح:

متقاضی پس از دریافت مجوز بهسازی / نوسازی اماکن دامی روستایی می تواند نسبت به صدور پروانه بهره برداری اماکن دامی روستایی اقدام نماید.
1- در خواست شخص مبنی بر اتمام مراحل قبلی و تقاضای صدور پروانه به شرکت خدمات مشاوره ای تحویل می گردد (فرم تقاضا)
2- کارشناس شرکت به همراه کارشناس اداره دامپزشکی از محل بازدید نموده و فرم های مربوطه را پر می نمایند. در این مرحله صحت انجام طرح، طبق نقشه قبلی، توسط کارشناس شرکت بررسی می گردد و کارشناس دامپزشکی رعایت اصول بهداشتی را در محل چک می نماید (از قبیل وجود حوزچه ضدعفونی و . . .)
3- در صورت عدم تایید طرح به مرحله 4 و در غیر این صورت به مرحله 5 می رویم.
4- در صورت عدم تایید طرح، در این مرحله راهنمایی های لازم جهت رفع مشکلات موجود به متقاضی صورت می گیرد تا در جهت رفع آنها اقدام گردد.
5- پرونده متقاضی تکمیل و جهت ارسال به سازمان نظام مهندسی استان آماده می گردد. در این مرحله کلیه فرمهای مربوطه، اصل مجوز بهسازی یا نوسازی و نیز فرم تعهد محضری تکمیل شده توسط شخص در پرونده قرار می گیرد.
6- سازمان نظام مهندسی پرونده را بررسی می نماید. در صوت وجود مشکل، پرونده به شرکت خدمات مشاوره ای عودت داده می شود تا نسبت به رفع مشکلات طرح اقدامات لازم صورت گیرد.
7- در صورت نبودن مشکل، تایدیه لازم را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارسال می گردد.
8- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام می نماید.

5-مدارك مورد نياز:
ارائه درخواست
مدارک شناسایی (کپی شناسنامه، کارت ملی و . . .)
اصل مجوز بهسازی یا نوسازی
تعهد محضری

ورود |عضويت
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا