• کشاورزی پایدار، محیط زیست پاک و غذای سالم
  • کشاورزی پایدار، ضرورت پیشرفت پایدار
  • کشاورزی پایدار، ضرورت پیشرفت پایدار
  • کشاورزی پایدار با همدلی و همزبانی
چهارشنبه 27 تیر ماه 1403
 
Untitled 6

محصولات منطقه و آفات آنها

براي مبارزه با آفات و بيماريها رعايت موارد زير بسيار ثمر بخش خواهد بود:

رعايت بهداشت زراعي : جمع آوری ميوه هاي آلوده – درصورت امكان برگهاي آلوده – هرس شاخه هاي آلوده و از بين بردن آنها

عمليات مناسب زراعي : رعايت اصولي كاشت (زراعي وباغي ) – استفاده از ارقام مناسب و مقاوم– تقويت گياه – آبياري منظم و كافي – هرس مناسب درختان

در صورتي كه خسارت آفات و بيماريها بيشتر از حد آستانه زيان اقتصادي باشد آنگاه : آخرين راه حل براي مبارزه با آفات و بيماريها مبارزه شيميايي مي باشد

براي مبارزه شيميايي در نظر گرفتن اين موارد الزامي مي باشد:

  1. شناخت دقيق آفت و بيماري ازلحاظ نحوه زندگي وخسارت زدن

  2. زمان مناسب مبارزه

  3. سم مناسب

  4. مصرف ميزان كافي

  5. استفاده از سمپاش مناسب

در قسمت "مقالات ترويجي" نيز مطالب مفيدي جهت استفاده قرار داده شده است.

گندم

آفت: سن
روش مبارزه: رعايت تناوب زراعي - مبارزه شيميايي

آفت: شته
روش مبارزه:رعايت تناوب زراعي - استفاده از ارقام مقاوم - مبارزه شيميايي

آفت: تريپس
روش مبارزه:رعايت تناوب زراعي - مبارزه شيميايي

آفت: ملخ
روش مبارزه:رعايت تناوب زراعي - مبارزه شيميايي

جو

آفت: سن
روش مبارزه:رعايت تناوب زراعي - مبارزه شيميايي

آفت: ملخ
روش مبارزه:رعايت تناوب زراعي - مبارزه شيميايي

سیب زمینی

آفت: شته
روش مبارزه:رعايت تناوب زراعي - استفاده از ارقام مقاوم - مبارزه شيميايي

آفت: مينوز
روش مبارزه:استفاده از ارقام مقاوم - مبارزه شيميايي

آفت: تريپس
روش مبارزه:استفاده از ارقام مقاوم - مبارزه شيميايي

آفت: سفيدبالك
روش مبارزه:استفاده از ارقام مقاوم - مبارزه شيميايي

آفت: زنجرك
روش مبارزه:رعايت تناوب زراعي - استفاده از ارقام مقاوم - مبارزه شيميايي

آفت:كرم مفتولي
روش مبارزه:رعايت تناوب زراعي - يخ آب زمستان - استفاده از ارقام مقاوم - مبارزه شيميايي

آفت:آبدزدك
روش مبارزه:رعايت تناوب زراعي - يخ آب زمستان - استفاده از ارقام مقاوم - مبارزه شيميايي

آفت:كنه
روش مبارزه:استفاده از ارقام مقاوم - مبارزه شيميايي

يونجه

آفت:سرخرطومي
روش مبارزه:مبارزه مكانيكي ( چرانيدن) – شعله افكن - مبارزه شيميايي

آفت:شته
روش مبارزه:مبارزه مكانيكي ( چرانيدن) –- مبارزه شيميايي

لوبيا

آفت:شته
روش مبارزه:رعايت زمان كاشت – رعايت تناوب زراعي – مبارزه شيميايي

آفت:كنه
روش مبارزه:رعايت زمان كاشت – رعايت تناوب زراعي – مبارزه شيميايي

آفت:كرم مفتولي
روش مبارزه:رعايت تناوب زراعي - يخ آب زمستان - استفاده از ارقام مقاوم - مبارزه شيميايي

آفت:تريپس
روش مبارزه:استفاده از ارقام مقاوم - مبارزه شيميايي

آلو

آفت:كرم
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

آفت:كنه
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

آفت:شپشك
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – عمليلت مناسب زراعي– مبارزه شيميايي

آفت:سرشاخه خوار
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – عمليلت مناسب زراعي

آفت:شته
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

سبزي و صيفي

آفت:شته
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

آفت:كرم طوقه بر
روش مبارزه:رعايت تناوب زراعي - يخ آب زمستان - استفاده از ارقام مقاوم - مبارزه شيميايي

آفت:آبدزدك
روش مبارزه:رعايت تناوب زراعي - يخ آب زمستان - استفاده از ارقام مقاوم - مبارزه شيميايي

آفت:تريپس
روش مبارزه:استفاده از ارقام مقاوم - مبارزه شيميايي

آفت:سفيدبالك
روش مبارزه:استفاده از ارقام مقاوم - مبارزه شيميايي

انگور

آفت:كرم خوشه خوار
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

آفت:زنجره
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – عمليلت مناسب زراعي– مبارزه شيميايي

بادام

آفت:زنبور مغزخوار
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – عمليلت مناسب زراعي

آفت:شپشك نخودي
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

آفت:شته
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

زردآلو

آفت:كرم
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

آفت:شته
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

آفت:شپشك
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – عمليلت مناسب زراعي– مبارزه شيميايي

سيب

آفت:شپشك
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – عمليلت مناسب زراعي– مبارزه شيميايي

آفت:شته
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

آفت:كرم
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

آفت:كنه
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

آفت:ليسه
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

آفت:كرم خراط
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – عمليلت مناسب زراعي– مبارزه مكانيكي

گردو

آفت:كنه
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

آفت:كرم
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

آفت:شته
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

آفت:كرم خراط
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – عمليلت مناسب زراعي– مبارزه مكانيكي

آلبالو و گيلاس

آفت:مگس گيلاس
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

آفت:شته
روش مبارزه:رعايت بهداشت زراعي – مبارزه شيميايي

ورود |عضويت
  نظرسنجي
درباره پرتال ما نظر بدهيد:

 

تعداد جوابها : 172

بسيار خوب : 55%
خوب : 5%
متوسط : 2%
ضعيف : 37%

  ارسال  
  كاربران حاضر در پورتال
كاربران فعال بازديد كنندگان فعال :
Visitors بازديد ها: 213
Members اعضاء: 0
مجموع كاربران مجموع: 213

بازديد ها بازديد ها :  
Visitors بازديد هاي كل: 2408726
Visitors بازديد هاي امروز: 1271
Visitors بازديد هاي ديروز: 681
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا