شنبه 02 آذر ماه 1398
Untitled 6

تمدید مجوز بهسازی/نوسازی اماکن دامی روستایی

1-هدف:
بهره برداری از واحدهای دامداری کوچک

2- مدت زمان انجام کار:
یک هفته

3- متصدی مربوطه:
- شرکت خدمات مشاوره ای مزرعه گستر
- مهندس رضا اشراقی مسئول امور دام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان

4- شرح:

در صورتی که متقاضی در مهلت مقرر نتواند دامداری خود را بهسازی / نوسازی نماید می بایست نسبت به تمدید مجوز بهسازی و نوسازی وی اقدام گردد.
1- در این مرحله متقاضی درخواست خود را مبنی بر این موضوع به شرکت ارائه می نماید (فرم تقاضا)
2- متقاضی می بایست اصل مجوز قبلی را به شرکت ارائه نماید
3- کارشناس شرکت خدمات مشاوره ای زمانی را تعیین نموده و به محل مراجعه می نماید و فرم های مربوطه را تکمیل و میزان پیشرفت فیزیکی طرح را ثبت نموده و به سازمان نظام مهندسی استان ارسال می نماید.
4- پرونده توسط سازمان نظام مهندسی بررسی می گردد.
5- در صورت وجود نداشتن مانع، تاییه لازم را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ارسال می نماید.
6- مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نسبت به تمدید مجوز اقدام می نماید.

5-مدارك مورد نياز:
ارائه درخواست
مدارک شناسایی (کپی شناسنامه، کارت ملی و . . .)
اصل مجوز بهسازی/نوسازی بهره برداری

ورود |عضويت
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا