شنبه 02 آذر ماه 1398
Untitled 6

مراحل تهیه نامه صادره

1-هدف:
انجام نامه نگاری

2- مدت زمان انجام کار:
از زمان پایان ایجاد نامه توسط مسئول مربوطه به مدت پنج الی ده دقیقه

3- متصدی مربوطه:
جناب آقای عليرضا اسلامي فيروز آبادي

4- شرح:

با توجه به وظایف مدیریت جهاد کشاورزی، روزانه ارباب رجوعان جهت رفع مشکلات و تقاضاهای خود به این مدیریت مراجعه می نمایند و در بسیاری از موارد نیاز به نامه نگاری می باشد. مراحل دریافت نامه از مدیریت برای اداره و یا مراکز دیگر به صورت زیر می باشد:

1- ارباب رجوع به فسمت مورد نظر مراجعه می نماید.
2- نامه مشخص توسط پرسنل آن قسمت تهیه شده و در اتوماسیون اداری تایپ و آماده می گردد.
3- نامه توسط اتوماسیون اداری و از طریق کامپیوتر برای مدیر و یا جانشین وی ارسال می گدد.
4- به ارباب رجوع اطلاع داده می شود تا جهت امضا نامه به مدیر و یا شخص جانشین وی مراجعه نماید.
5- ارباب رجوع به مدیر مراجعه و نامه توسط مدیر تر کارتابل تایید و امضا می گردد.
6- ارباب رجوع به دبیرخانه (اتاق 1) مراجعه  می نماید
7- با توجه به مکانیزه بودن روند نامه نگاری در حال حاضر، نامه از طریق کامپیوتر و شبکه دولت برای اداره مقصد ارسال گردیده و شماره ارسال به ارباب رجوع ارائه می گردد. درصورت فراهم نبودن این امکان نامه پرینت شده و به ارباب رجوع ارا ئه می گردد.

ورود |عضويت
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا