پنج شنبه 31 مرداد ماه 1398
Untitled 6

مراحل ثبت نامه وارده

1-هدف:
انجام نامه نگاری

2- مدت زمان انجام کار:
از زمان دریافت به مدت پنج دقیقه

3- متصدی مربوطه:
جناب آقای عليرضا اسلامي فيروز آبادي

4- شرح:

نامه ها از ادارات دیگر به دو صورت برای مدیریت ارسال می گردند:
1-به صورت دستی: توسط ارباب رجوع و یا برنده نامه اداره مبدا
2-از طریق شبکه دولت و بستر شبکه های کامپیوتری

نامه هایی که به صورت 1 وارد می شوند باید مراحل زیر را بگذرانند:
1- در بدو ورود می بایست به به مدیر و یا جانشین وی مراجعه گردد.
2- زیر نامه توسط مدیر جهت واحد مربوطه دستور بررسی داده می شود
3- نامه به دبیرخانه ارجاع و در آنجا در سیستم کامپیوتری اتوماسیون اداری ثبت می گردد.
4- نامه از طریق شبکه کامپیوتری اتوماسیون اداری برای واحد مربوطه ارسال گشته و به ارباب رجوع جهت مراجعه به آن واحد اطلاع داده می شود.

نامه هایی که به صورت دوم وارد می شوند:
صندوق دریافتی شبکه دولت اداره به صورت روزانه و لحظه به لحظه توسط پرسنل دبیرخانه چک می گردد. در صورت وجود نامه:
1- صندوق دریافت شبکه دولت به صورت روزانه و لحظه ای چک می گردد.
2- در صورت وجود نامه، دریافت و در سیستم کامپیوتری اتوماسیون اداری ثبت می گردد .
3-نامه از طریق اتوماسیون به مدیر و نیز واحد مربوطه ارجاع می گردد.
4-ارباب رجوع می تواند به واحد مربوطه مراجعه و نسبت به پیگیری نامه خود اقدام نماید.

ورود |عضويت
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا