شنبه 02 آذر ماه 1398
  اهم مشكلات شهرستان  
 
Untitled 6

اهم مشكلات اين شهرستان

خرده مالك بودن اراضي كشاورزي

بالا بودن سن بهرهبرداران بخش كشاورزي

سخت بود بخش قابل ملاحظه اي از زندگي كشاورزان

خشكسالي هاي پي در پي و مهاجرت كشاورزان به شهر هاي اطراف

پايين بودن راندمان آبياري به دليل عدم استفاده كشاورزان از سيستم هاي نوين آبياري تحت فشار و سنتي بودن صدها كيلومتر از مسيرهاي انتقال آب كشاورزي

خشك شدن بيش از 90% قنوات منطقه به دليل خشكسالي

درگيري شديد تعدادي از كشاورزان با اداره منابع طبيعي به دليل اختلاف در مالكيت اراضي

بالا بودن قيمت نهاده هاي كشاورزي

بالا بودن سن ناوگان مكانيزاسيون كشاورزي

پايين بودن سطح بيمه محصولات كشاورزي

ناكافي بودن اعتبارات مربوط به تامين آب

 

ورود |عضويت
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا