دوشنبه 04 تیر ماه 1397
Module Border Module Border
  شرح خبر 
95/10/14

برگزاري جلسه ادغام شركت تعاوني گوسفند داران با شركت كشاورزي دامداري وابسته به منابع طبيعي شهرستان خوانسار


بنا به گزارش رئيس اداره توليدات دامي و گياهي مديريت جهاد كشاورزي شهرستان خوانسار در تاريخ 13/10/1395 جلسه اي با حضور مدير جهاد كشاورزي ،رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان ،رئيس تعاون روستايي شهرستان و كارشناسان مربوطه وهمچنين هيتت مديره شركتهاي مذكور در محل مديريت جهاد كشاورزي برگزار گرديد در اين جلسه در رابطه با ادغام اين دو شركت و مسائل حقوقي آن تصميماتي اتخاذ گرديد.

استفاده از اين خبر بدون ذكر منبع ممنوع است
نظرات شما
ارسال شده در تاريخ 18/10/1395
تبریک
افزودن نظر شما
ارسال نظر
بازگشت
Module Border Module Border
ورود |عضويت
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا